ROT-avdrag

Frågor som vi ofta får

Hur vet jag hur mycket jag har fått i ROT- och RUT-arbete?

I din skatteuträkning finns en minuspost som heter Skattereduktion för husarbete (rot-/rutavdrag). Den posten visar hur stor skattereduktion du har fått. Finns ingen sådan post har du inte fått någon skattereduktion.

På ditt kontoutdrag har du en minuspost som heter Preliminär skattereduktion för husarbete. Det visar den preliminära skattereduktion du fick vid fakturatillfället, då du bara betalade halva arbetskostnaden.

Om inte din slutliga skatt räcker till för att få rot- eller rutavdrag med hela beloppet du fick i preliminär skattereduktion ska du betala tillbaka den delen som du har fått för mycket.

Har du fått en beräkningsbilaga istället för ett kontoutdrag visas den preliminära skattereduktionen, som du fick när du betalade fakturan, som en pluspost på beräkningsbilagan.

Om den slutliga skattereduktionen, som finns angiven på ditt slutskattebesked, är lika stor som den preliminära så har du fått skattereduktion med hela det preliminära beloppet. Är den mindre har du inte fått skattereduktion med hela beloppet.

Hur mycket måste jag tjäna för att kunna utnyttja maximal skattereduktionför rot- och rutarbete?

Exakt vilken inkomst du måste ha för att kunna utnyttja 50 000 kronor i rot- eller rutavdrag är omöjligt att säga. Det beror på att det är ett antal olika faktorer, till exempel arten av inkomst, den kommunala skattesatsen och underskott av kapital, som påverkar storleken på den ”nödvändiga” inkomsten.

Rot- eller rutavdraget räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Du kan aldrig få skattereduktion för rot- eller rutarbete med större belopp än vad du ska betala i slutlig skatt efter det att den slutliga skatten minskats med skattereduktionerna för allmän pensionsavgift, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) och underskott av kapital.

Skattereduktion för rot- eller rutarbete medges inte för den del av den slutliga skatten som rör allmän pensionsavgift, begravningsavgift och eventuell påförd kyrkoavgift.

För att göra en preliminär uträkning kan du använda e-tjänst Räkna ut din skatt. Tänk bara på att beräkningen inte ger ett slutgiltigt besked eftersom den baserar sig på händelser framåt i tiden.

Om du inte har tillräckligt utrymme för ditt rot-eller rutavdrag, det vill säga om du inte har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot, blir du återbetalningsskyldig för den del av den preliminära skattereduktionen som du inte har fått slutlig skattereduktion för.

Räcker din skatt?

På fakturan som du får från utföraren, är halva arbetskostnaden avdragen. Ditt slutgiltiga rot- och rutavdrag framgår av ditt slutskattebesked.

Hur inhämtar jag intyg/info för att utnyttjat avdrag?

Använd tjänsten Uppskatta ditt rot- och rutavdrag för att räkna ut hur mycket avdrag du kan få i år. Du behöver inte logga in i den tjänsten.

Du som ska köpa rot- och ruttjänster kan få ett intyg på hur mycket rot- och rutavdrag du har utnyttjat. Det gör du i skatteverkets e-tjänst Rot & rut. Där kan du även se hur mycket du har utnyttjat tidigare år.

Läs mer om ROT-avdraget på Skatteverkets hemsida